dalej

Co to jest biocertiX?

Jak działa biocertiX?

Jakie zabezpieczenia ma biocertiX?

Czym biocertiX różni się od signaturiX?

Czego potrzebuję, by korzystać z biocertiX?

Co to jest Common Criteria?

Jakie dokumenty mogę podpisać przy użyciu biocertiX?

Czym jest forma pisemna?

Gdzie przechowywane są dane biometryczne?

Co w sytuacji, gdy zostanie zakwestionowana oryginalność podpisu?

Czy biocertiX automatycznie weryfikuje podpis online?

Czy podpis biocertiX jest podpisem kwalifikowanym?

Czym jest podpis elektroniczny i jakie są jego rodzaje?